درباره ما

/درباره ما
درباره ما 2020-03-19T06:33:30+00:00

مجموعه ما

دفتر و شرکت مرکزی ما در کشور امارات شهر دبی قرار دارد که به صورت یک مجموعه در زمینه های مختلف اعم از واردات و  صادرات. کارگو و شیپینگ. انجام امورات صرافی و ارسال و دریافت پول به تمامی کشورهای مختلف جهان برای شخصی و شرکتی و مشاوره خرید کالاهای مورد نیار کارخانه جات شرکت های نفتی و پتروشیمی و غیره هستیم

ما با حدود 20 سال سابقه و حضور در چندین کشور اروپایی آسیایی و بخصوص آمریکا و کانادا تسلط کامل بر انجام تمامی خدمات کارگویی و ترانسفر پول اقدام به انجام و با توجه به اینکه به شبکه عظیمی شرکت های خارجی در هر سطح هستیم با سهولت و سرعت بیشتری کارهایی نظیر خرید و ارسال هرگونه کالا را برای متقاضیان را ایران انجام می دهیم

خدمات ما در سه سطح کلی انجام میشود

خدمات حرفه ایی حمل و نقل و کارگویی برای هرگونه شرکت شخصی و یا دولتی در هر مقیاسی انجام می گردد

خدمات حرفه ایی نقل و انتقال هرگونه ارز و در هر حجمی به تمامی کشورهای آسیایی اروپایی امریکایی از طریق دفتر دبی و دیگر دفاتار فعال ما در نقاط دیگر

خدمات مشاوره خرید هرگونه کالا برای چه شخصی و یا چه شرکتی که امکان خرید حضوری ندارند و یا به دلایل محدودیت های خرید امکان ندارد ما با کانشن های بسیار قوی انجام  می دهیم